Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2014

Nat759
9052 733e
Reposted fromfoods foods
Nat759
9169 f36d
Reposted fromfoods foods
Nat759
9205 8229
Reposted fromfoods foods
Nat759
Nat759
DEKALOG MATEMATYKA

1. Zesraj się, a nie daj się.

2. Każde jebane słowo i przecinek w treści zadania są kurewsko ważne.

3. O minusach przed nawiasem już nawet nie wspomnę.

4. Sprawdź, czy wyznaczyłeś i uwzględniłeś dziedzinę. Tak, zawsze. Nawet jeśli to pieprzone zadanie z rachunku.

5. Rozważ tysiąc pięćset sto dziewięćset przypadków.

6. Pamiętaj, każde zadanie to cholerne pole minowe. Jak życie – full of zasadzkas i za każdym zakrętem czai się danger. Nie daj się udupić.

7. Po „iks kwadrat równa się” zawsze masz dwa rozwiązania. Jak o tym zapomnisz, to jesteś ciota. Nawet jeśli w większości przypadków jedno z tych rozwiązań jest na chuj potrzebne (patrz punkt 2 i 3).

8. Jak zadanie jest za 3 punkty a Twoje rozwiązanie ciągnie się już szóstą linijkę to znaczy, że i tak zjebałeś.

9. Jak twoim wynikiem jest okazały piętrowiec przesiąknięty pierwiastkami, to też.

10. Pamiętaj – nie ma trudnych zadań. Są tylko ich chorzy twórcy.

— życie z matematyką
Reposted fromzbiorliterek zbiorliterek viaRedPenny RedPenny
Nat759

— motha fuckin bread crumbs :D
Reposted fromToka Toka viaRedPenny RedPenny
Nat759
4097 ef9c
Reposted fromkjuik kjuik viaRedPenny RedPenny
3506 54e5
Reposted fromnosmile nosmile viaRedPenny RedPenny
Nat759
7580 3881 500
Reposted fromzolwik zolwik viaRedPenny RedPenny
Nat759
Awww
Reposted fromvolldost volldost viaRedPenny RedPenny
Nat759
4044 b85d
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaRedPenny RedPenny
Nat759
corgisandboobs:

Is this what happens when you realize you’re gay?

mycatsaregay:

yeah

Reposted fromapatia apatia viaRedPenny RedPenny
Nat759
Nat759
9893 8d0c
Reposted fromfoods foods

March 25 2014

Nat759
Nat759
7010 7708
Reposted fromdusz dusz viaunmadebeds unmadebeds
Nat759
2186 4c07 500
Reposted fromfoods foods
Nat759
7011 58b3
Reposted fromfoods foods
Nat759
0298 e617 500
Reposted fromfoods foods
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl